Obedience

Protože máme skvělou možnost trénovat tento sport na cvičišti v Ostravě-Třebovicích, rozhodla jsem že to zkusíme. Už po prvním tréninku jsem se ujistila že to byla skvělá volba :o)
Nejen že při tréninku panuje skvělá nálada, ale i pejsky cvičení baví a trenérka - Marta Fuglevičová - si najde čas pro každého zvlášť a individuálně radí.

Pro ty co nevědí co to je obedience:

Obedience je rozšiřující se psí sport, který je vhodný pro všechny psy bez ohledu na velikost a fyzické dispozice. Jedná se o souhrn 10 cviků, přesně definovaných řádem obedience dané země, na nejvyšší úrovni pak řádem FCI, Obedience III.
 „Trénink obedience učí psa chovat se kontrolovaně a spolupracovat. Zdůrazněn je dobrý kontakt mezi psem a jeho psovodem a ochota psa uposlechnout povel i přes značnou vzdálenost. Psovod a jeho pes musí obecně prokázat velmi dobrý vztah.“
(Citace z řádu FCI Obedience)

Zkušební řád Obedience CZ zahrnuje čtyři kategorie: OB-Z (začátečníci), OB 1, OB 2, OB 3. Každá kategorie obsahuje 10 cviků. Mohou se účastnit i psi bez PP.

Qip zná již tyto povely pro Obedience:
Sedni - tento povel jsme učili už doma a byl to jeden z prvních cviků co Qip uměl.
Lehni - jeden z povelů, o kterém můžu říct, že nám opravdu jde :) Qip je schopný zalehnou na povel okamžitě - i v běhu :)
Čekej - tento povel máme zvládnutý poměrně slušně - minimálně na OB-Z bude určitě stačit :oD)
Zůstaň - obdoba povelu čekej, jen s tím rozdílem že po tomto povelu se ke psů VŽDY vrátím - nevolám ho k sobě.
Ke mně - povel pro přivolání, máme jej zvládnutý výborně - i když ne 100%...
K noze - povel, který spočívá v přiřazení psa co nejtěsněji k psovodu po jeho levé straně - pro přivolání jej zatím nepoužívám.
Stůj - tento povel jsme začali učit také poměrně brzy a to kvůli výstavám :) Rozhodně to není naše nejsilnější stránka :oD
Box - tento povel jsme prozatím cvičili jen párkrát, ale myslím že s ním nebudeme mít problémy, na tento povel se pes rozběhne do vymezeného čtverce a v něm si lehne - v podstatě se jedná o vysílání psa na vzdálennost.
Drž - tento povel učíme proto aby Qip pochopil aportování, na povel by měl držet jakýkoliv předmět který mě napadne.
Přines - na povel přinese danou věc.
Moje - povel pro hledání předmětu (dřívka) mezi ostatními. Někdy mám pocit že to umí a chápe perfektně, ale někdy mám pocit že ani zdaleka netuší co chci...