Pasení

Mnozí z vás ví, že původním posláním některých psů byla práce se stádem. Dnes se vrací do kynologie pasení jako sportovní disciplína a i někteří majitelé se začínají o tuto činnost zajímat. V závodech ovčáků spolu soutěží pracovní psi v předvádění sledu hnacích manévrů. Testuje se schopnost psa řídit pohyb skupiny ovcí či kachen v určeném směru.

V budoucnu - pokud se zadaří - bychom se rádi věnovali pasení. V minulosti se chodští psi k této práci využívali, dnes už jen zřídkakdy. Přesto, že ještě nemáme možnost pasení provozovat, bychom rádi podpořili geny pro pasení u chodských psů - z toho důvodu se pokusíme složit nějaké zkoušky. V tomto oboru jsem docela nejistá, protože o tom moc nevím, ale láká mě to, tak uvidíme co dokážeme :)

Dne 30.8.2009 složil Qip úspěšně zkoušku vloh ZVOP :)

Ovčácká plemena psů zvířata shání dohromady, a pak je přihánějí k člověku, pracují v těsné spolupráci s člověkem. Mohou se naučit stádo hnát a oddělovat ze stáda označené kusy zvířat. Jsou pohybliví, snadno ovladatelní a většinou velmi inteligentní, neboť byli po staletí výběrově šlechtěni právě na tyto vlastnosti. Většinou jsou zbarveni jinak než bíle, aby byli dobře rozeznatelní od ovcí.

Pastevecká plemena mají za úkol samostatně stádo hlídat, aby ho někdo neukradl nebo nesežral. Jsou to mohutní psi, často bílého zbarvení (aby nebyli v kontrastu ke stádu příliš nápadní). Jsou od mlada drženi 24 hodin denně u stáda a jsou na toto stádo často fixováni tak, že považují sami sebe za ovce a stádo pak za svou smečku. Stádo nekompromisně hlídají a brání proti komukoli.

Honácká plemena jsou silní, otužilí, bystří a neúnavní psi, kteří se dokáží pohybovat v těsné blízkosti hovězího dobytka a koní. Ženou stádo, poměrně samostatně dle pokynů člověka (často jedoucího na koni)  i mnoho desítek kilometrů. Za stálého štěkání dohlížejí, aby se nějaký kus neoddálil. Jakmile se tak stane, okamžitě a nekompromisně zakročí. Svými řezáky ho kousnou pod hlezenní kloub zadní končetiny. Kopnutí, které nevyhnutelně následuje, se musí obratně vyhnout.

4.červenec 2009 - První trénink pasení :)
Po obědě jsme si nachystali věci a vyrazili jsme na náš první trénink pasení do Budišova nad Budišovkou. Po zdlouhavé cestě vlakem nás na farmě přivítala paní Kynclová a poslala nás napřed k ohradě s ovečkami. Qip se napil, chvíli si odpočinul ve stínu a potom jsme hned začali. Chvíli jsme nechala Qipa volně běhat kolem ohrady abychom viděli jak na ovečky reaguje a potom jsme ho vzali na vodítku k ovečkám. Byl z toho celý pryč - bylo to něco nového a dost ho to zajímalo - a ze začátku byl na ovečky příliš divoký. Po chvíli - protože paní Kynclová měla obavy že bude na ovečky ostrý - jsme ho pustili na volno zase jen kolem ohrady. Netrvalo dlouho než se Qip unavil, tak jsme vystřídali s dalšíma. Po přestávce ve stínu jsme šli rovnou k ovečkám - opět na vodítku. To už byl Qip trošku soustředěnější, tak jsme ho mohli lépe navádět kolem oveček. Když mu to začalo poměrně jít, tak jsem pustila vodítko a Qip pásl navolno. Když se příblížil moc k ovcím tak dostal lehce po čumáku a tak si začal sám držet od tyče odstup. Velice rychle se ale kvůli sluníčku unavil, tak jsme skončili a na doporučení jsme se prošli k nedalekému rybníčku kde si Qip zaplaval. K ovečkám jsme šli ještě jednou - dostatečně svlažení. To už byl Qip rovnou na volno. Hezky obíhal ovečky, jen jsem ho musela trošku hecovat aby to bylo plynulejší. Myslím že vlohy pro pasení prokazuje a že by naše plánovaná zkouška ZVOP (Zkouška vloh ovčáckého psa) měla vyjít :) Výlet jsme zakončili 2 hodinovým čekáním na vlak - prošli jsme se ještě jednou k rybníčku a po loukách, hráli si s míčkem a když začalo pršet tak jsme se schovali na nádraží. Domů jsme se vrátili kolem 10 večer. Qip dostal večeři a spokojeně usnul :)